Poepende Utrechtse spreeuwen moesten na bomenkap andere rustplaats zoeken: 'Kap was onvermijdelijk'

Het kappen van een achttal bomen rond basisschool De Fakkel in de Utrechtse wijk Tuinwijk was onvermijdelijk. Dat zei wethouder Dennis de Vries vandaag tijdens het vragenuur in de Utrechtse gemeenteraad. Om de bomen is al jaren veel te doen. In de bomen huisde een grote zwerm spreeuwen die zorgde voor veel overlast, onder andere omdat ze het schoolplein onder scheten. De Partij voor de Dieren is verontwaardigd over het kappen van de bomen.

Anne Veen

1/26/20242 min read

In een artikel in Ustad wordt verslag gedaan van het vragenuurtje in de gemeenteraad waarin het kappen van een achttal bomen rond basisschool De Fakkel in de Utrechtse wijk Tuinwijk werd besproken. Volgens wethouder Dennis de Vries was het kappen van de bomen onvermijdelijk. Deze bomen waren namelijk al jarenlang onderwerp van discussie vanwege de grote zwerm spreeuwen die erin huisde en voor veel overlast zorgde, onder andere door het bevuilen van het schoolplein.

De aanwezigheid van de spreeuwen in de bomen rondom basisschool De Fakkel was een langdurig probleem dat niet zomaar opgelost kon worden. De spreeuwen zorgden voor veel overlast, met name door het bevuilen van het schoolplein. Dit zorgde voor een onhygiënische en onprettige situatie voor de leerlingen en het personeel van de school. Het was dan ook noodzakelijk om een oplossing te vinden voor dit probleem.

De wethouder legde tijdens het vragenuur uit dat het kappen van de bomen de enige mogelijke oplossing was. Hoewel het kappen van bomen altijd een gevoelig onderwerp is, was het in dit geval onvermijdelijk. De gemeente heeft verschillende alternatieven overwogen, maar deze bleken niet haalbaar of effectief genoeg. Het behoud van de bomen zou betekenen dat de overlast van de spreeuwen zou blijven bestaan, wat niet wenselijk was.

Na het kappen van de bomen moesten de spreeuwen op zoek naar een nieuwe rustplaats. Dit was een natuurlijk gevolg van de ingreep en de gemeente heeft ervoor gezorgd dat er alternatieve plekken beschikbaar waren waar de spreeuwen zich konden vestigen. Op deze manier werd ervoor gezorgd dat de spreeuwen een nieuwe leefomgeving vonden en de overlast voor de school verminderde.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het kappen van bomen altijd met zorg en aandacht moet gebeuren. In dit geval was het echter noodzakelijk om de overlast van de spreeuwen aan te pakken en de leefomgeving van de school te verbeteren. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er na het kappen van de bomen nieuwe beplanting is aangebracht, zodat het groene karakter van de omgeving behouden blijft.

Al met al was het kappen van de bomen rond basisschool De Fakkel in Tuinwijk een onvermijdelijke maatregel om de overlast van de spreeuwen aan te pakken. Hoewel het altijd jammer is om bomen te moeten kappen, was het in dit geval de enige oplossing om de leefomgeving van de school te verbeteren. De gemeente heeft gezorgd voor alternatieve rustplaatsen voor de spreeuwen en nieuwe beplanting om het groene karakter te behouden.

https://www.ustad.nl/nieuws/3688473/poepende-utrechtse-spreeuwen-moesten-na-bomenkap-andere-rustplaats-zoeken-kap-was-onvermijdelijk