Maatregelen nodig om afslagverbod Zeedijk naar Adelaarstraat in Utrecht te handhaven

Honderden automobilisten negeren dagelijks het afslagverbod vanaf de Zeedijk naar de Adelaarstraat in Utrecht, zo laat de gemeente weten. Dit is een zorgwekkende situatie die vraagt om aanvullende maatregelen. Vorig jaar is er al een afslagverbod ingesteld richting de Kaatstraat op het kruispunt van de Oudenoord en de Kaatstraat. Deze maatregel maakt deel uit van de plannen om de Votulast-route beter te reguleren, waar al sinds 2017 over gesproken wordt. Sinds de herinrichting van het kruispunt vorig jaar worden de verkeersstromen nauwlettend in de gaten gehouden.

Anne Veen

2/2/20241 min read

Honderden automobilisten negeren dagelijks het afslagverbod vanaf de Zeedijk naar de Adelaarstraat in Utrecht, zo laat de gemeente weten. Dit is een zorgwekkende situatie die vraagt om aanvullende maatregelen. Vorig jaar is er al een afslagverbod ingesteld richting de Kaatstraat op het kruispunt van de Oudenoord en de Kaatstraat. Deze maatregel maakt deel uit van de plannen om de Votulast-route beter te reguleren, waar al sinds 2017 over gesproken wordt. Sinds de herinrichting van het kruispunt vorig jaar worden de verkeersstromen nauwlettend in de gaten gehouden.

Uit deze monitoring blijkt dat de verkeersstromen duidelijk zijn veranderd. Dit heeft geleid tot een toename van automobilisten die het afslagverbod negeren en toch de Adelaarstraat inrijden vanaf de Zeedijk. Om de snelheid op de Zeedijk te remmen en het afslagverbod beter te handhaven, is de gemeente momenteel bezig met het onderzoeken van verschillende maatregelen.

De Gemeente: “Ondanks het afslagverbod rijden nog zo’n 600 motorvoertuigen over de Stenen Brug in de richting van de Adelaarstraat. Naar schatting rijdt 50 procent via de wijk Zijdebalen over de Zeedijk naar de Stenen Brug terwijl dat niet is toegestaan. Dit verkeer zorgt voor ongewenste verkeerssituaties op de Zeedijk, door het overtreden van verkeersregels en de snelheidslimiet.” Dit verbod is ingesteld om de verkeersveiligheid te waarborgen en de verkeersstromen beter te reguleren. “We onderzoeken op dit moment een aantal maatregelen om de snelheid op de Zeedijk te remmen en de bocht van Zeedijk naar de Stenen Brug te bemoeilijken.”