Het verhaal van het Griftpark: Van vuilnisbelt tot groene oase

In 2024 bestaat het Griftpark 25 jaar en dat vieren we. Zonder de inzet van bewoners zou er niet zo'n mooi park zijn gekomen op de plek die ooit een vuilnisvaalt was en waar lang een gasfabriek stond. Van vuinisvaalt en gasfabriek tot gifpark

Anne Veen

2/9/20242 min read

Weer zo'n mooi verhaal in de Wijwijzer NoordOost over het jarige Griftpark. Dit jaar viert het Griftpark zijn 25-jarig bestaan, een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Dit park, gelegen in de wijk NoordOost, is een prachtig voorbeeld van wat er mogelijk is wanneer bewoners de handen ineenslaan. Zonder hun inzet zou dit park er nooit zijn gekomen op de plek die ooit werd gekenmerkt door een vuilnisbelt en een gasfabriek.

Terugkijkend naar de geschiedenis van het Griftpark, zien we dat het gebied vanaf 1850 dienst deed als stortplaats voor het huisvuil van de inwoners van Utrecht. Het terrein werd langzaam maar zeker een onaantrekkelijke plek, waar de geur van afval en verwaarlozing overheerste. Maar dat zou allemaal veranderen.

Naast de vuilnisbelt stond namelijk ook een gasfabriek, waar gas werd geproduceerd uit steenkool. Deze gasfabriek speelde een belangrijke rol in de energievoorziening van de stad. Helaas werd de fabriek in 1959 gesloten en kwam het terrein braak te liggen. Het was een desolate plek, vol herinneringen aan een verleden dat beter vergeten kon worden.

Maar gelukkig waren er mensen met een visie. Bewoners uit de omgeving beseften dat er potentieel lag in dit verwaarloosde stuk grond. Ze zagen de mogelijkheid om van het voormalige gifpark een groene oase te maken, waar jong en oud konden genieten van de natuur en elkaar konden ontmoeten.

Het Griftpark werd een plek waar mensen graag vertoeven en waar de geschiedenis van de vuilnisbelt en de gasfabriek langzaam vervaagde.

Het Griftpark heeft inmiddels een prominente plek veroverd in het hart van de wijk NoordOost. Het is een plek waar jong en oud samenkomen, waar sport en spel worden beoefend en waar evenementen worden georganiseerd. Het park is een symbool geworden van wat er mogelijk is wanneer gemeenschappen zich inzetten voor positieve verandering.

Dus laten we in 2024 samen het 25-jarig bestaan van het Griftpark vieren. Laten we stilstaan bij de transformatie die heeft plaatsgevonden en de mensen die zich hebben ingezet om van dit voormalige gifpark een groene oase te maken. Het Griftpark is een inspirerend voorbeeld van wat er bereikt kan worden wanneer we onze krachten bundelen.

Lees het volledige verhaal van het Griftpark hier.