Herinrichting Weerdsingel OZ en nieuwe fietsroute om de Noord: Verbetering van verkeerssituatie en leefbaarheid in de buurt

In het voorlopig ontwerp zijn nu de details te vinden voor verschillende aspecten van het project. Zo wordt er aandacht besteed aan het fiets- en autoparkeren, de inrichting van het oeverpark en het wandelpad, en de kruispunten en aansluitingen op de omliggende straten. Ook wordt er gekeken naar groenvoorzieningen, het wandelpad en de aanplanting van bomen. Daarnaast wordt er gedacht aan straatmeubilair, zoals fietsenrekken, vuilnisbakken, lantaarnpalen en een ondergrondse afvalcontainer.

Anne Veen

3/18/20242 min read

Fietsroute om de Noord en herinrichting Weerdsingel OZ

De gemeente heeft deze maand de aangepaste plannen bekendgemaakt voor de herinrichting van de Weerdsingel OZ en de aanleg van een nieuwe fietsroute om de Noord. Deze plannen zijn tot stand gekomen na inspraak van de buurt en zijn te lezen in een artikel van DUIC.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp zijn nu de details te vinden voor verschillende aspecten van het project. Zo wordt er aandacht besteed aan het fiets- en autoparkeren, de inrichting van het oeverpark en het wandelpad, en de kruispunten en aansluitingen op de omliggende straten. Ook wordt er gekeken naar groenvoorzieningen, het wandelpad en de aanplanting van bomen. Daarnaast wordt er gedacht aan straatmeubilair, zoals fietsenrekken, vuilnisbakken, lantaarnpalen en een ondergrondse afvalcontainer.

Download de nota

Wil je de volledige nota met alle plannen inzien? Dan kun je deze downloaden op de website van de gemeente. Hier vind je alle details over de herinrichting en de fietsroute om de Noord.

Planning

Benieuwd naar wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden? Volgens de planning wordt er in 2024 gewerkt aan het maken van het definitieve ontwerp en zal er gezocht worden naar een aannemer via een aanbesteding. De verwachting is dat het werk in 2025 van start zal gaan. Met de herinrichting van de Weerdsingel OZ en de aanleg van de nieuwe fietsroute om de Noord wil de gemeente zorgen voor een verbetering van de verkeerssituatie en de leefbaarheid in de buurt. Door inspraak van de buurtbewoners zijn de plannen aangepast en wordt er rekening gehouden met de wensen en behoeften van de omwonenden. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar voldoende parkeergelegenheid voor zowel fietsen als auto's, en wordt er gezorgd voor groenvoorzieningen en een aantrekkelijk wandelpad. Al met al belooft de herinrichting van de Weerdsingel OZ en de aanleg van de fietsroute om de Noord een positieve ontwikkeling te zijn voor de buurt. Het is goed om te zien dat de gemeente luistert naar de input van de bewoners en hier rekening mee houdt in de plannen. We kijken uit naar de start van het werk in 2025 en de uiteindelijke realisatie van dit project.