De restauratie van Molen Rijn en Zon in Utrecht: het behoud van een historisch symbool

In een recent artikel in DUIC werd gemeld dat de Molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht later dit jaar opnieuw onder constructie zal zijn. Dit keer zal de focus liggen op het aanpakken van de houten stelling. De molen is in het verleden al meerdere keren gerestaureerd aan andere onderdelen, maar met deze nieuwe restauratie moet het rijksmonument weer klaar zijn voor de komende generaties.

Anne Veen

3/14/20241 min read

De restauratie van Molen Rijn en Zon in Utrecht

In een recent artikel in DUIC werd gemeld dat de Molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht later dit jaar opnieuw onder constructie zal zijn. Dit keer zal de focus liggen op het aanpakken van de houten stelling. De molen is in het verleden al meerdere keren gerestaureerd aan andere onderdelen, maar met deze nieuwe restauratie moet het rijksmonument weer klaar zijn voor de komende generaties.

Voortgang van de restauratie

De eerste werkzaamheden aan de molen vonden al plaats in 2015 en ook dit jaar worden deze voortgezet. In het verleden lag de nadruk voornamelijk op het herstellen van de wieken, aangezien de molen lange tijd niet kon draaien. Nu is het echter tijd om de houten stellage rondom het monument aan te pakken. Deze stellage is van groot belang voor de stabiliteit en veiligheid van de molen.

De restauratie van de houten stelling zal ervoor zorgen dat de molen weer in optimale conditie verkeert. Het is van essentieel belang dat het rijksmonument goed wordt onderhouden, zodat het zijn historische waarde behoudt en kan blijven functioneren als een herkenbaar symbool van de wijk.

Betekenis van de molen voor de wijk

De Molen Rijn en Zon heeft een speciale betekenis voor de wijk en haar bewoners. Het is niet alleen een historisch monument, maar ook een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van Utrecht. De molen is een herkenbaar symbool en een baken in de buurt.

De restauratie van Molen Rijn en Zon zal ervoor zorgen dat dit culturele erfgoed behouden blijft en dat de molen weer volledig operationeel is. Het is een project dat de betrokkenheid van de gemeenschap vergroot en ervoor zorgt dat de molen ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in de wijk.