Bomen in Tuinwijk moeten wijken vanwege ruimtegebrek en slechte staat

De bomen in Tuinwijk die niet gekapt mochten worden omdat er veel vogels inzaten gaan nu toch tegen de vlakte. Niet vanwege de vogeloverlast, maar omdat er te weinig ruimte is voor het groen en de bomen bij basisschool de Fakkel in slechte staat zijn.

Anne Veen

1/18/20242 min read

Volgens een recent artikel in Duic, worden de bomen in Tuinwijk toch gekapt, ondanks dat spreeuwenoverlast niet de reden is. De bomen die eerder gespaard werden vanwege de aanwezigheid van vogels, moeten nu plaatsmaken vanwege een gebrek aan groenruimte en hun slechte staat bij basisschool de Fakkel. In maart 2022 wilde de school de bomen al laten kappen vanwege de 'extreme vogeloverlast'.

De spreeuwen zouden zorgen voor een dikke laag vogelpoep op het schoolplein. Dit onderwerp werd al snel opgepakt door zowel de media als de gemeenteraad. De gemeente maakte echter duidelijk dat de bomen niet gekapt mochten worden vanwege deze reden. Het is begrijpelijk dat de school bezorgd was over de vogeloverlast. Niemand wil immers dat kinderen in een dikke laag vogelpoep moeten spelen. Maar de gemeente heeft nu toch besloten dat de bomen moeten wijken, zij het om andere redenen. De belangrijkste reden voor de kap is het gebrek aan groenruimte. Met de groeiende bevolking en de toenemende bebouwing in de stad, wordt groen steeds schaarser. Het is een uitdaging om voldoende ruimte te behouden voor bomen en ander groen, vooral in dichtbevolkte wijken zoals Tuinwijk. De gemeente moet daarom soms moeilijke beslissingen nemen en bomen kappen om plaats te maken voor andere belangrijke voorzieningen, zoals scholen. Daarnaast zijn de bomen bij basisschool de Fakkel ook in slechte staat.

Het is belangrijk om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en te voorkomen dat er takken afbreken of bomen omvallen. Door de bomen te kappen en nieuwe aanplant te doen, kan de school een veilige omgeving creëren voor de kinderen om te spelen. Hoewel het jammer is dat de bomen moeten wijken, is het begrijpelijk dat de gemeente deze beslissing heeft genomen. Het behouden van groen in stedelijke gebieden is een uitdaging en vereist soms moeilijke keuzes. Hopelijk zal de gemeente in de toekomst andere manieren vinden om groen te behouden en te zorgen voor een evenwicht tussen mens en natuur.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de spreeuwenoverlast niet de directe oorzaak is van de kap. Het gebrek aan groenruimte en de slechte staat van de bomen zijn de hoofdredenen. Hoewel de vogels nu niet meer in de bomen kunnen nestelen, is het mogelijk dat ze elders in de buurt een nieuwe plek vinden om te verblijven. Het is altijd een uitdaging om een balans te vinden tussen de behoeften van de mens en de natuur. In dit geval heeft de gemeente besloten om de bomen te kappen vanwege de beperkte ruimte en de veiligheid van de kinderen. Laten we hopen dat er in de toekomst meer aandacht wordt besteed aan het behouden van groen in onze steden, zodat zowel mens als dier kunnen blijven genieten van de voordelen van de natuur.

Voor het DUIC Artikel.