Fout gegaan: 12 bomen gekapt zonder vergunning bij Utrechts woonproject

In de Utrechtse Staatsliedenbuurt heeft een sloopaannemer van woningcorporatie Woonin een grote fout gemaakt. Zonder dat daarvoor een vergunning was verleend, zijn er zo'n twaalf bomen gekapt. Dit heeft geleid tot verontwaardiging bij de gemeente, die de zaak hoog opneemt. Wethouder Eelco Eerenberg heeft de raad laten weten dat dit zeer betreurenswaardig is.

Anne Veen

12/12/20231 min read

In de Utrechtse Staatsliedenbuurt heeft een sloopaannemer van woningcorporatie Woonin een grote fout gemaakt. Zonder dat daarvoor een vergunning was verleend, zijn er zo'n twaalf bomen gekapt. Dit heeft geleid tot verontwaardiging bij de gemeente, die de zaak hoog opneemt. Wethouder Eelco Eerenberg heeft de raad laten weten dat dit zeer betreurenswaardig is.

De bomen zijn gekapt tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwbouwproject Nieuw Buurland van Woonin. Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel bomen het precies gaat, maar naar schatting zijn er twaalf bomen verwijderd.

Direct na het incident heeft Woonin de gemeente ingelicht en de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd. Als gevolg hiervan mag de sloopaannemer voorlopig niet meer op het terrein komen. Het is een serieuze zaak die niet zomaar genegeerd kan worden.

Het kappen van bomen zonder de juiste vergunning is in strijd met de wet en kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de biodiversiteit. Bomen spelen een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Ze zorgen voor zuurstof, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en bieden een thuis aan diverse diersoorten.

De gemeente Utrecht hecht dan ook veel waarde aan het behoud van bomen en heeft strikte regels en procedures voor het kappen ervan. Een vergunning is vereist om ervoor te zorgen dat het kappen op een verantwoorde en duurzame manier gebeurt.

Deze overtreding van Woonin en de sloopaannemer is dan ook onacceptabel. De gemeente zal de situatie grondig onderzoeken en passende maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. Daarnaast zal er gekeken worden naar mogelijke compensatie voor het verlies van de bomen.

Als bewoners van Utrecht is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de waarde van bomen en het belang van een goede vergunningsprocedure. Laten we hopen dat dit incident ons allemaal doet beseffen hoe belangrijk het is om onze groene omgeving te beschermen en te koesteren.

De gemeente Utrecht zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit soort fouten niet ongestraft blijven en dat de verantwoordelijken de consequenties van hun acties zullen dragen.